Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος
Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος, ο Ποιμαντικός Θεολόγος.

Γενικά εισαγωγικά:

Ο Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Θεολογία στην Αθήνα, Πρακτική Θεολογία στο Erlangen (Γερμανία), Οικογενειακές Επιστήμες και Ψυχολογία στη Louvrain (Βέλγιο). Είναι διδάκτωρ Θεολογίας, διδάκτωρ Οικογενειακών Επιστημών και ψυχολόγος. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων τα μαθήματα: της Ποιμαντικής, της Ποιμαντικής Γάμου και Οικογενείας, της Συμβουλευτικής Ποιμαντικής και της Εισαγωγής στην Ψυχολογία. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητικές του προσπάθειες επικεντρώνονται στις σχέσεις Θεολογίας και Επιστημών του ανθρώπου, ιδιαίτερα της Ψυχολογίας, των Οικογενειακών Επιστημών και της Βιοηθικής με στόχο την οικοδόμηση μιας Ποιμαντικής Ανθρωπολογίας του Γάμου, της Οικογένειας και των Φύλων, η οποία συνιστά την αφετηρία για μία ορθή διαποίμανση του εν συζυγία ανθρώπου.

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Ορθόδοξη Συμβουλευτική Ποιμαντική


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
Ἀλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος
ISBN: 978-960-527-696-6
Σελ. 280 τιμή: 20,00 €\

Ἡ Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ ἔχει ὡς στόχο νὰ μελετήσει καὶ νὰ οἰκοδομήσει πάνω σὲ στέρεες βάσεις
τὴν ἀνθρωπολογία ἐκείνη, βάσει τῆς ὁποίας θὰ συμβουλεύσει ποιμαντικὰ τὸν
σύγχρονο ἄνθρωπο, καθὼς καὶ νὰ
ἐπισημάνει τὰ σημεῖα ἐκεῖνα πρὸς τὰ ὁποία θὰ ἀντιπαλαίσει: τὸ χάος, τὸ
θάνατο τὴν ἀρρώστια, τὰ πάθη.
Ὅλα δὲν εἶναι δεδομένα. Χρειαζόμαστε μία ὀρθὴ ἐκτίμηση τῶν στοιχείων
τῆς παραδόσεως καὶ ἐκείνων ποὺ προσφέρονται ἀπὸ τὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου
γιὰ νὰ υἱοθετήσουμε στάσεις καὶ πρότυπα ποὺ θὰ ἀποβοῦν ἀποτελεσματικὰ σὲ
ὁποιαδήποτε συμβουλευτικὴ ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία, ἀκόμη καὶ σὲ εἰδικὲς
περιπτώσεις τὶς ὁποῖες καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ νὰ παρέμβουν κληρικοί,
θεολόγοι καθηγητὲς ἀλλὰ καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας.
Τὰ κείμενα ἀντιπροσωπεύουν τὴν προσπάθεια γιὰ σφυρηλάτηση βασικῶν
ἀρχῶν, στάσεων καὶ ἤθους μιᾶς συμβουλευτικῆς πρακτικῆς καὶ ὑποδεικνύουν τὴ
διαχρονικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Συμβουλευτικῆς Ποιμαντικῆς. Θίγονται ζητήματα
ὅπως οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἡ διαφορετικότητα, ἀλλὰ καὶ γενικότερα
κοινωνικὰ θέματα ὅπως τὸ περιβάλλον, ἡ οἰκολογία, ἡ τροφὴ καθὼς καὶ οἱ μορφὲς
ἀσκήσεως τῆς ἀγάπης στὸν σημερινὸ κόσμο.


Ἐκδόσεις Ἁρμὸς
Μαυροκορδάτου 11
106 78, Ἀθήνα
τηλ. 210 3830604
fax. 210 3819439
e-mail: info@armosbooks.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου